تکنیک های بازاریابی

تکنیک های تجارت و بازاریابی در اینستاگرام (بخش پنجم)

تکنیک های تجارت و بازاریابی در اینستاگرام چه شما یک شخص باشید یا یک یرند هدف شما از ارتباط با دیگران و کسب فرصت های شغلی و یا پیشنهاد همکاری […]

تکنیک های بازاریابی

تکنیک های بازاریابی در اینستاگرام (بخش چهارم)

تکنیک های بازاریابی در اینستاگرام از هشتگ ها استفاده کنید تکنیک های بازاریابی در اینستاگرام: ۱۰ تا ۱۵ هشتگ محبوب که مربوط به مطالب شما باشند را انتخاب کرده و […]

تکنیک های بازاریابی

تکنیک های بازاریابی در ایسنتاگرام (بخش سوم )

تکنیک های بازاریابی نیچه ی درون خود را دریابید. چیزی را انتخاب کنید که می خواهید معروف به آن شوید و بر روی پرورش آن تمرکز کنید. بعد ها شما […]

تکنیک های بازاریابی

تکنیک های بازاریابی در اینستاگرام ( بخش دوم )

بازاریابی در اینستاگرام: وقتی من اکانت اینستاگرامم @breakfastcriminals را شروع کردم، هیچ استراتژی خاصی نداشتم . حتی به ذهنم هم نمی رسید که روزی فرابرسد که ۴۰۰۰۰ نفر از سراسر […]

تکنیک های بازاریابی

تکنیک های بازاریابی در اینستاگرام (بخش اول)

تکنیک های بازاریابی در اینستاگرام در سال ۲۰۱۳ من یک اکانت اینستاگرام ساختم و شروع کردم و درآن، مجموعه ای از عکس های صبحانه های سالمی را که در این […]