سئو و خلق کلمات کلیدی جدید

سئو و خلق کلمات کلیدی جدید و توجه به سایر موتورهای جستجو

سئو و خلق کلمات کلیدی جدید و توجه به سایر موتورهای جستجو   در سالهایی که سئو شکل گرفته است بالطبع اکثر کلمات کلیدی و داده های مربوط به آن […]

باشگاه مشتریان وفادار

باشگاه مشتریان وفادار و همکاری با شرکت های دیگر

باشگاه مشتریان وفادار و همکاری با شرکت های دیگر مشارکت استراتژیک برای  باشگاه مشتریان وفادار (که با برنامه ائتلاف شناخته می شود) می تواند برای حفظ مشتریان و گسترش کمپانی […]

برنامه غیرمالی باشگاه مشتریان

ساختار برنامه غیرمالی باشگاه مشتریان کسب و کار خود را بریزید

ساختار برنامه غیرمالی باشگاه مشتریان کسب و کار خود را بریزید به راستی درک مشتریان به معنای درک ارزش آنان و احساس ارزش.بسته به صنعت شما،مشتریان شما ممکن است ارزش […]

سیستم امتیازی روش موثر برای رونق کسب و کار شما

سیستم امتیازییکی از رایج ترین متدولوژی های باشگاه مشتریان وفادار است. بیزینس هایی که مشتریان سابق خود را ازدست می دهند و فقط به فکر جذب مشتریان جدید هستند مانند […]