افزایش لیست مخاطبان ایمیل مارکتینگ

شیوه افزایش لیست مخاطبان ایمیل مارکتینگ و ارسال انبوه ایمیل

افزایش لیست مخاطبان ایمیل مارکتینگ ایمیل مارکتینگ چیست؟ برای افزایش اعضای لیست ایمیل مارکتینگ و ارسال انبوه ایمیل، فرم عضویت شما باید به صورت کاملا مشخص جلوی چشم بینندگان طراحی سایت سایت […]

افزایش بازدهی ایمیل مارکتینگ

افزایش بازدهی ایمیل مارکتینگ و ارسال انبوه ایمیل

افزایش بازدهی ایمیل مارکتینگ و ارسال انبوه ایمیل حتما شما هم در کسب و کارتان، پیشنهاد های ویژه ای دارید، که ایمیل مارکتینگ و ارسال انبوه  مثلا تخفیف های دوره ای، […]

ایمیل مارکتینگ

تعاریف پایه ایمیل مارکتینگ حرفه ای بخش دوم

نرخ باز شدن ایمیل ها در ایمیل مارکتینگ حرفه ای : نرخ باز شدن ایمیل، در ایمیل مارکتینگ حرفه ای مقدار کاربرانی رابه صورت درصد نشان می دهدکه ایمیل مارکتینگ حرفه […]