ارسال انبوه ایمیل

مناسب ترین ساعات جهت ارسال انبوه ایمیل و ایمیل مارکتینگ

یکی از شرکت های بزرگ در حوزه ایمیل مارکتینگ و ارسال انبوه ایمیل پس از آنالیز ۱۲ میلیون ایمیل ارسالی توسط کاربرانش در حوزه ایمیل مارکتینگ و ارسال انبوه ایمیل ، […]

افزایش لیست مخاطبان ایمیل مارکتینگ

شیوه افزایش لیست مخاطبان ایمیل مارکتینگ و ارسال انبوه ایمیل

افزایش لیست مخاطبان ایمیل مارکتینگ ایمیل مارکتینگ چیست؟ برای افزایش اعضای لیست ایمیل مارکتینگ و ارسال انبوه ایمیل، فرم عضویت شما باید به صورت کاملا مشخص جلوی چشم بینندگان طراحی سایت سایت […]

اصول مهم در ایمیل مارکتینگ

اصول مهم در ایمیل مارکتینگ

اصول مهم در ایمیل مارکتینگ ایمیل مارکتینگ چیست؟ اصل اول و مهمترین اصل در اصول مهم در ایمیل مارکتینگ احترام به مخاطبین می باشد.ایمیل مارکتینگ به معنای ارسال ایمیل به هر […]

ایمیل مارکتینگ

تعاریف پایه ایمیل مارکتینگ حرفه ای بخش دوم

نرخ باز شدن ایمیل ها در ایمیل مارکتینگ حرفه ای : نرخ باز شدن ایمیل، در ایمیل مارکتینگ حرفه ای مقدار کاربرانی رابه صورت درصد نشان می دهدکه ایمیل مارکتینگ حرفه […]

ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ موثر بخش اول

ایمیل مارکتینگ موثر بخش اول  ایمیل مارکتینگ چیست؟ در میان ابزارهای بازاریابی مورد استفاده در جامعه امروزی، ایمیل مارکتینگ موثر جایگاه ویژه ای دارد. ایمیل مارکتینگ بسیار ارزان قیمت در عین کاهش […]