طراحی سایت B2B

طراحی سایت b2b قسمت عمده اي از تجارت الکترونیکی خریدهایی است که در واقع با قصد مصرف انجام نمی گیرد بلکه تولیدکنندگان کالاهاي واسطه اي را از تولیدکنندگان دیگر خریداري میکنند .

طراحی سایت b2b

به منظور خرید بهتر، این شرکت ها نیاز به اطلاعات دقیقی در مورد جزییات کالا،فعالیت هاي ارتقایی، قیمت هاي دقیق، خدمات پس از فروش و دیگر ویژگی هاي یک
محصول دارند تا با مقایسه آنها بهترین تصمیم را براي خرید محصولات بگیرند . به دلیل حجم زیاد خرید و تأثیر مستقیم آن در بهاي تمام شده کالا استفاده از تجارت الکترونیکی اثر عمده اي روي قدرت رقابتی شرکت ها می گذارد .

اهمیت این روش هنگامی مشخص می گردد که بدانیم نزدیک به هفتاد و پنج درصد حجم پولی تجارت الکترونیکی درعلاوه بر کاهش B2B این بخش صورت می گیرد .به طور خلاصه شرکت ها با استفاده از الگوي هزینه ها و بهبود کیفیت، می توانند به میزان چشمگیري سرعت تولید خود را نیز افزایش دهند.

مزایای طراحی سایت b2b:

۱.ارتباط بین تولیدکنندگان

۲.ارتباط بین تولید کنندگان و عرضه کننده

۳.لینک کردن بیزنس های داخلی و خارجی

۴. افزایش صادرات و واردات

۵.حذف واسطه ها

۶. معرفی خدمات و امکانات شرکت ها

۷.امکان ایجاد مزایدات و مناقصات بیزنس ها